Przejdź do treści strony

Akt prawny Nr1

Nazwa aktu prawnego:Nazwa aktu prawnego
Nr aktu prawnego:Nr aktu prawnego
Data podjęcia (podpisania):13.02.2018
Sesja:Sesja
Data rozpoczęcia obowiązywania:14.02.2018
Data wejścia w życie:15.02.2018
Data publikacji w dzienniku urzędowym:16.02.2018
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:Nr publikacji w dzienniku urzędowym
Pozycja w dzienniku urzędowym:Pozycja w dzienniku urzędowym
Czego dotyczy dodawany akt prawny:Czego dotyczy dodawany akt prawny
Podstawa prawna wydania:Podstawa prawna wydania