Tomasz Talaczyński - oświadczenie majątkowe 2018 https://bip365.pl/2018/03/08/tomasz-talaczynski-oswiadczenie-majatkowe-2018/ Tomasz Talaczyński 2018 08.03.2018 Radny
Jan Kowalski