Ankt normatywny testowany w powiązaniu z innym aktem normatywnym https://bip365.pl/2018/04/25/ankt-normatywny-testowany-w-powiazaniu-z-innym-aktem-normatywnym/ Uchwała testowa akt prawny słownik aktów prawnych wpis 2 345/34234/234234/2018/234 2018-2022 uchwalony akt prawny 25.04.2018 XIX 2018 27.04.2018 29.04.2018 21313/234234/24123/2019 pozycja 345 DU 234243 Akt dotyczy praworządności w domu kultury, która jest łamana przez sołtysa - akt o bardzo długiej nazwie o bardzo długiej nazwie o bardzo długiej nazwie o bardzo długiej nazwie o bardzo długiej nazwie o bardzo długiej nazwie o bardzo długiej nazwie o bardzo długiej nazwie o bardzo długiej nazwie o bardzo długiej nazwie o bardzo długiej nazwie o bardzo długiej nazwie o bardzo długiej nazwie widzimisię sołtysa akty prawne sołtysa
Grzegorz Zieleźny