Przejdź do treści strony

Informacja o wyniku naboru nr KS. 2110.3.2018 na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko:Inspektor
Termin składania dokumentów:17.09.2026
Wydział:Ochrony Środowiska
Miejsce pracy:Kurczkownia
Wymiar etatu:1/2
Sposób składania dokumentów:Papierowo
Miejsce składania dokumentów:Kurczakownia
Wymagania w stosunku do kandydatów:Wykształcenie: Średnie
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:Parzenie Kawy
Uzasadnienie wyboru:Pani Agnieszka Adamiak spełniła wszystkie wymogi formalne oraz wymagania

dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej

wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów niezbędnych do wykonywania

pracy na tym stanowisku. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe

w administracji samorządowej oraz przygotowanie merytoryczne do zatrudnienia

na stanowisku ds. planowania przestrzennego.