Przejdź do treści strony

Wpis 2 W przeciwieństwie do rozpowszechnionych opinii, Lorem Ipsum nie jest tylko przypadkowym tekstem. Ma ono korzenie w klasycznej łacińskiej literatu

Nazwa aktu prawnego:Testament
Nr aktu prawnego:234
Data podjęcia (podpisania):14.09.2018
Sesja:sesjaaa
Data rozpoczęcia obowiązywania:08.09.2018
Data wejścia w życie:01.09.2018
Data publikacji w dzienniku urzędowym:05.09.2018
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:32
Pozycja w dzienniku urzędowym:54
Czego dotyczy dodawany akt prawny:czegoś
Podstawa prawna wydania:bo moge