Przejdź do treści strony

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia:Zamówienie 1
Data ogłoszenia:20.03.2020
Data i godzina składania ofert:31.03.2020
Data i godzina otwarcia ofert:03.04.2020
Sposób złożenia oferty:poczta tradycyjna