Przejdź do treści strony

Obowiązek informacyjny

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy netkoncept.com spółka jawna z siedzibą  w Opolu (45-801) przy ul. Partyzanckiej 5a.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email bok@netkoncept.com formularz kontaktowy pod adresem https://www.netkoncept.com/7/strona-glowna.html , lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@netkoncept.com. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Dane są przetwarzane w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego administratora.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Dane są przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.